Kada se samo pomene termin digitalno, mnogi od nas pomisle na savršenstvo. Zamišljamo skup jedinica i nula koje nikako ne mogu da promene svoju vrednost i dovedu do bilo kakve greške. Ipak, mnogo toga može poći naopako pri snimanju i reprodukciji kompakt diskova ili Mini diska. U različitim testiranjima CD plejera primetno je da svaki model može zvučati drugačije, dok se ta sonična promena može primetiti i pri korišćenju različitih CD medija. Glavno pitanje koje se postavlja jeste kako to da rikorder snima identične jedinice i nule, a kao rezultat dobijamo različit zvuk. Teško da neko može poverovati u ideju da, ako na kompakt disk snimimo neki tekstualni fajl, čitanjem podataka sa različitih uređaja sam tekst može promeniti svoj oblik i smisao.

Problem leži u digitalnim kolima za korekciju grešaka. Ako je u čitanju podataka došlo do nekih nepravilnosti, ova digitalna kola će imati više posla i izvršiće određene izmene u ono što nazivamo originalnim zapisom. Do grešaka u čitanju može doći zbog najrazličitijih razloga, od ogrebotina na površini diska i prisustva prašine do odstupanja u brzini rotiranja diska. Vibracije takođe mogu dovesti do grešaka u čitanju, retko od nečijeg hodanja u prostoriji. Ono što je veći izvor neželjenih vibracija je postavljanje CD plejera blizu samih zvučnika, što može izazvati probleme čak i pri nižim nivoima slušanja.

Korisnik nekog CD plejera ili Mini diska stvar posmatra potpuno jednostavno. U pitanju je kutija koja ima otvor za disk i kada se medij ubaci na odgovarajuće mesto muzika počinje da svira. Stvar je dosta kompleksnija i zasniva se na činjenici da digitalni plejeri i rikorderi predstavljaju instrumente sa veoma preciznim mehaničkim sklopovima i osetljivim električnim kolima. Poznato nam je da je brzina rotacije diska promenljiva, ali pri samom procesu čitanja podataka, laser menja svoju jačinu odnosno snagu, kao i fokus. Usput sve ove promene su “mikroskopski” male, tako da preciznost komponenata uređaja mora biti na veoma visokom nivou. Da stvar bude još komplikovanija na čitanje podataka utiče i stepen refleksije diska.

Zaključak koji sa sigurnošću možemo izvesti je da sva digitalna oprema ne svira podjednako. Naprotiv, zvučne razlike između uređaja su ogromne, baš kao i kod korišćenja CD i MD medija različitih proizvođača.