Soulines, SOtM i RAS Audio na Hi-Files sajmu 2023

U sobi 312 će biti predstavljene tri firme i više brendova. Analogni izvor zvuka će biti gramofon Soulines Kubrick DCX sa Soulines ručkom model KiVi i MC glavom BenzMicro model Zebra, a na mestu gramofonskog pretpojačala će se naći Soulines Loop. Digitalni izvor zvuka će biti SOtM-Soulines Audio Server, sastavljen iz SOtM komponenti, koje su ugrađene u rack kućište namenski dizajnirano i proizvedeno u firmi Soulines. Kao amplifikacija će se koristiti integrisano pojačalo Audia Flight FLS 9 s internom DAC karticom, koje će pokretati podnostojeće zvučnike Jean Marie Reynaud ABSCISSE JUBILE, a ceo sistem biće povezan kablovima iz kompanije Harmonic Technology.