Jeste li u fazi?

Nastavljamo sa serijom članaka u kojima ćete naći korisna uputstva kako da održavate svoj sistem i dobijete manja ili veća poboljšanja u zvuku. Kad se pomene faza u audio-sistemima, najčešće se odnosi na polaritet tonskog signala, koji se uprošćeno može predstaviti kao talasasta, sinusna kriva. Ovaj napon se generiše u izvoru i, kad dođe do zvučnika, pretvara se u mehaničko kretanje membrane, pri čemu u pozitivnoj poluperiodi struja gura membranu napolje, a u negativnoj je uvlači nazad. Tako se stvara zvuk i tako stvari funkcionišu u teoriji. Tada se kaže da je sistem “u fazi”. Međutim, u stvarnom svetu signal prolazi kroz više uređaja i mnoštvo elektronskih kola, od kojih neka imaju osobinu da obrću fazu za 180 stepeni, drugim rečima da prave negativnu sliku signala iz izvora. Ako tako obrnuta faza dođe u zvučnik, dešavaće se da bas-zvučnik pri udarcima ulazi u zvučnik umesto da izbacuje udarne talase. Na isti način će se ponašati i srednjotonska i visokotonska jedinica, a rezultat može biti zvuk koji je nejasan, mutan, nefokusiran i kome nešto nedostaje. Provera usaglašenosti faze sistema najtačnije se može obaviti pomoću test-signala i osciloskopa merenjem ulaza i izlaza svakog uređaja. Postoji, međutim, i jednostavnija alternativa: potrebno je pustiti muzičku numeru koja ima jasan ritam ili jak bas-bubanj, pojačati dovoljno da se pokreti membrane na zvučniku vide i osete, i zatim dodirom utvrditi da se pri udarcu bubnja membrana kreće napred a ne nazad. Najčešće će rezultat biti ispravna faza jer proizvođači elektronike o tome vode računa. Ukoliko ipak utvrdite da je faza obrnuta, sve što treba da učinite jeste da okrenete zvučnički kabl i zamenite mesta + i – vodu – na zvučnicima ili na pojačalu, ali ne na oba kraja, i zatim proverite dobijeni rezultat. Naravno, ovo nemojte raditi ako je faza ispravna zbog mogućeg oštećenja zvučnika pri dužem slušanju ili glasnijim nivoima.
Tema faze signala šira je od ovoga i dotiče se čak i samog zvučnog materijala. Naime, postoje snimci na kojima je, namerno ili greškom, faza signala invertovana. Iz tog razloga, neki digitalni plejeri i mnogi softveri za digitalni audio imaju opciju invertovanja faze. Ovu opciju možete koristiti kao stalno uključenu umesto da manipulišete kablovima. Konačno, vredi pomenuti da ponekad sistemi sa ispravnom fazom bolje zvuče kad se faza obrne. Ne ulazeći u brojne uzroke ove pojave, koji mogu biti čak i subjektivni, naša preporuka je da faza uvek bude ispravna radi korektnog funkcionisanja sistema.

Faza napajanja
faza1Drugo značenje faze kad je reč o audio-sistemima jeste polaritet mrežnog napajanja. Sastoji se u tome da svaki uređaj bude ispravno priključen na fazu i nulu u utičnici, kao i da svi uređaji budu priključeni isto. Različite faze napajanja između uređaja u sistemu mogu dati male nedostatke u zvuku, slično fazi signala, ali i neprijatne pojave kao što su zujanje transformatora, zujanje u zvučnicima i slično. Da li je uređaj nepravilno priključen na napajanje, možete proveriti laganim povlačenjem gornje strane prsta ili ivice dlana po metalnoj prednjoj ploči uređaja i tada
ete osetiti nešto između vibriranja i elektriciteta – upravo tako, to je struja koja “pliva” po šasiji i kućištu uređaja.
Pravilno priključivanje uređaja na mrežu možete izvesti pomoću testera faze (popularne glimerice). Posmatrajući trožilni strujni priključak (ili euro) na uređaju, fazu treba dovesti na levi od tri kontakta, koliko ih već ima vaš uređaj, s tim što srednji treba da bude iznad dva bočna kontakta. To je standardizovani raspored vodova u kome uzemljenje dolazi na srednji, a nula na levi vod. Radi lakšeg snalaženja, na ženskom kraju napojnog kabla koji ulazi u uređaj postoje oznake L (“live”, faza”), N (“neutral”, nula) i oznaka za uzemljenje. Utičnicu treba okrenuti u zidu ili razvodniku tako da glimerica pokaže da je faza u vodu označenom sa L. Kod priključaka s dva pola, bez uzemljenja, kao i s malim priključkom u obliku broja osam, kakav se često sreće kod CD i DVD plejera, takođe važi pravilo da faza dolazi na levi pol kad se posmatra priključak na zadnjoj strani uređaja. Ovim usaglašavanjem se pre svega dobija na bezbednosti, jer faza tada dolazi na osigurač, pa u slučaju da ovaj pregori faza neće dolaziti do napajanja, a zatim i na poboljšanju zvuka, koji se može kretati od nečujnog do glasnog.
Za potpuno sigurno usaglašavanje faze, kao i kod uređaja na kojima je napojni kabl integrisan u uređaj, osim glimerice potreban je i unimer. Neophodno je da se sa uređaja skinu svi kablovi i veze. Postupak se sastoji u tome da se izmeri naizmeničan napon na metalnoj površini, šasiji uređaja ili minus oklopu činč-konektora u odnosu na zemlju. Ovde je potrebno obezbediti pravu zemlju: naime, u većini domova zemlja je spojena s nulom (oznaka “nulovano” na električnom ormaru), tako da je merenje najbolje sprovesti između uređaja i vodovodne cevi ili cevi radijatora. Pri merenju treba voditi računa da između ovih tačaka napon može dostići više desetina volti, što se može osetiti kao blaži ili jači električni udar. Naš glavni savet je da ništa ne dodirujete golim rukama i da vodove uvek držite za izolaciju. Potrebno je, dakle, unimer prebaciti na AC opseg 300 volti, prisloniti jednu pipalicu unimera na neko od pomenutih mesta na unimeru, drugu vezati na pravu zemlju i izmeriti napon dvaput, s različito okrenutim napojnim utikačem u mrežnoj utičnici dok je uređaj uključen. Dobićete dve vrednosti, često veoma različite. Uređaj koji je pravilno priključen na fazu daće niži od dva napona kad je uključen. To je sve.
Hi-Files vas još jednom poziva da pažljivo rukujete strujom i uređajima i želi vam prijatne trenutke u novom zvuku sa starog sistema.