Sony BMG Music Entertainment će platiti 4,25 miliona dolara na ime odštete zbog sigurnosnih propusta nastalih na računarima korisnika koji su koristili CD sa skrivenim antipiratskim softverom. Sudska presuda doneta je nakon istraživanja koje je pokazalo da antipiratski softver pod nazivom XCP, koji se nalazi na Sony BMG diskovima, smanjuje sigurnost računara pod Windows operativnim sistemom.

XCP pokušava da se sakrije unutar operativnog sistema, kako bi onemogućio da korisnik isključi ovaj program. Inače, XCP je namenjen sprečavanju ilegalnog kopiranja sadržaja Sony BMG diskova. Međutim, zbog greške u programu, XCP otvara kanale kojima bi virusi i ostali neželjeni programi mogli da se infiltriraju unutar Windows operativnog sistema. U nekim slučajevima prijavljeno je da prilikom pokušaja da se proverenim antispyware programima XCP ukloni dolazi do otkazivanja CD ROM čitača. Na internetu su se pojavili komentari da XCP softver može da se koristi za praćenje aktivnosti korisnika. Međutim, u kompaniji Sony BMG tvrde da ovu opciju nisu koristili bez saglasnosti korisnika. U novembru 2005. godine Sony je povukao sa tržišta sve diskove sa XCP softverom i objavio softver koji popravlja sigurnosne propuste nastale upotrebom XCP-a.

Korisnici u 39 američkih država će biti u mogućnosti da traže odštetu u visini 175 dolara, ukoliko dokažu da je šteta na njihovim računarima zaista izazvana programom XCP. Takođe, korisnici će morati da prilože i svu dokumentaciju o popravkama koje su morali da izvrše usled štete. Bez obzira na broj korisnika koji će uspeti da dokažu štetu, Sony će biti u obavezi da isplati određeni iznos. Nezvanične informacije kažu da novac koji ostane na računima pojedinih država, kao neisplaćena šteta, neće biti vraćen Sonyju.