Dana 15. novembra NASA je emitovala prve HDTV signale sa Međunarodne svemirske stanice. HDTV video signal produciran je u saradnji s kompanijama Japan Aerospace Exploration Agency, Discovery HD Theater i japanskom radio-difuznom mrežom NHK. NASA planira još dva emitovanja sa MSS-a, a na oba će se pojaviti komandant leta Michael Lopez-Algeria, dok će kamerman biti Thomas Reiter. Emitovanje se obavlja s visine od 350 km, a HDTV signal preuzimaju Discovery HD Theater i NHK. Discovery Channel preuzeće signal i emitovati ga u područjima koja nisu pokrivena signalom Discovery HD Theatera i NHK-a. Više informacija na adresi: www.nasa.gov.