Kompanija Pioneer je napravila prvi optički disk sa 16 slojeva, sposoban da uskladišti 400 GB muzike. Kapacitet po sloju je 25 GB, što je isto kao i kod Blu-ray diska (BD). Kod višeslojnih diskova teško je dobiti čist signal sa svakog sloja, zbog preslušavanja sa susednih slojeva i transmisionih gubitaka. Koristeći tehniku proizvodnje optičkih diskova i DVD-jeva Pioneer je rešio ove probleme, upotrebljavajući takvu strukturu diska koja smanjuje preslušavanje, a rezultat je disk sa 16 slojeva i visokokvalitetnom reprodukcijom sa svakog od njih. Pioneer je postigao stabilnost u čitanju diskova sa širokopojasnim sferičnim aberacionim sočivom u optičkom mehanizmu, koje očitava slabe signale, a održava zahtevani odnos signal/šum. Višeslojni diskovi će biti kompatibilni sa BD diskovima u novim 16-slojnim uređajima. Novi proizvod omogućiće audiofilima da uživaju u bogatoj CD kolekciji i lossles formatima na samo jednom disku.