WBT-ovi nextgen konetori WBT-0610 CU i AG (20,50 i 40,90 evra respektivno) rezultat su više od 20 godina neprestanog razvoja visokokvalitetnih konektora koji ispunjavaju sve zahteve audio-industrije. Novi konektori obezbeđuju maksimalnu provodljivost, zahvaljujući tome što su izrađeni od čistog bakra i finog srebra, umesto da je korišćen osnovni materijal koji je samo presvučen ovim skupim materijalima. Osim toga, novi WTB-0610 konektor je lak za korišćenje. Potrebno je samo okrenuti ugrađenu osovinu koja priteže ubačeni kabl sa dodatnim kontakt pinom koji se širi. Rezultat je vrlo siguran i precizan kontakt. Neželjeno slabljenje signala tokom prenosa i konekcije se takođe smanjuje. Model WBT-0610 ispunjava sve neophodne sigurnosne faktore koje propisuju različite agencije.