U skladu sa novom korporativnom mantrom – Power. Precision. Passion. Performanse. – Denon je svim potencijalnim kupcima predstavio i novi web sajt (www.usa.denon.com). Ovaj elegantno dizajniran sajt poseduje novi interfejs i strukturu koja kupcima i prodavcima omogućava jednostavniju navigaciju kroz sve sekcije sajta, pritom nudeći obilje informacija iz sveta novih tehnologija primenjenih u izradi audio sistema. Primera radi, sekcija Technology Showcase objašnjava i vizuelno demonstrira kako ključne audio tehnologije funkcionišu i unapređuju ukupno multimedijalno iskustvo, a Power Search, nakon nekoliko jednostavnih i netehničkih pitanja, posetiocu daje preporuku audio sistema, zasnovanu na njegovim ličnim afinitetima, potrebama i budžetu kojim raspolaže.