UPnP

airDAC kao strimer

Nakon prošlogodišnje smene uspešnog modela rDAC novim D/A konverterom irDAC, Arcam je predstavio i bežičnu verziju, koja nosi naziv airDAC. Međutim, za razliku ...