AirPlay

68%

Yamaha WXAD-10

MusicCast za svakoga Kao jedan od najjednostavnijih i najpristupačnijih strimera na tržištu, Yamaha WXAD-10 pruža mogućnosti koje će zadovoljiti veliki broj kor...