TiGLON TPL-2000A

Tihi nindža

Poznata fizička svojstva magnezijuma primenjena na nov način donose možda najveći pomak u oblasti kablova u poslednje vreme.

U našu redakciju ovih dana stigao je egzotični kabl japanske firme TiGLON. I kao da kablovi već sami po sebi nisu dovoljno kontroverzna tema, u pitanju je strujni kabl, vrhunski model TPL-2000A, čija je cena 2.440 evra. Vaš izveštač oduvek smatra Japan eksteritorijalnim delom planete, gde se stvari odvijaju na sasvim drugom nivou od ostatka sveta, zbog čega zaslužuju posebnu pažnju.

Kablovi i nauka o njima

TiGLON, široj audiofilskoj javnosti izvan Japana nepoznato ime, ali s vrlo solidnom tradicijom i uporištem kod vodećih dilera ezoterije, pionir je u specijalnoj primeni magnezijuma u audio-tehnici. Magnezijum je odavno poznat i koristi se u gramofonskim glavama i ručicama zbog svojih antirezonantnih i izolacionih svojstava. TiGLON je 2005. proizveo prve zvučničke stalke od ovog metala, zatim prvi magnezijumski širm tri godine kasnije, a 2011. čak i audio-police od magnezijuma. U teoriji i praksi kablova prožima se nekoliko nauka. TiGLON se oslanja na fiziku i metalurgiju, uzimajući za osnovni provodnik beskiseonični bakar načinjen u procesu koji se zove “dip forming”: bakarna žica prolazi kroz sud s istopljenim bakrom u vakuumu odozdo nagore i hvata na sebe novi sloj bakra, povećavajući debljinu. Nakon izlaska iz suda prolazi kroz komoru za hlađenje, a zatim odlazi na izvlačenje na potreban prečnik. Licne prečnika 0,18 milimetara upletene su u provodnike čiji presek proizvođač ne navodi i izolovane sa dva sloja bakarnih licni motanih u kontrasmeru i spiralno uvijenom magnezijumskom trakom, koja obezbeđuje stopostotnu pokrivenost provodnika. Uloga ove poslednje je višestruka: apsorpcija EMI i RF smetnji u smeru u provodniku i iz njega, kao i mehaničko dampiranje vibracija, budući da je magnezijum nerezonantan metal. Suprotno logici usmerenih kablova, širm na ovom kablu povezan je na masu na izlaznom kraju.

Radije nego da eksperimentiše sa utikačima, TiGLON se oslonio na već proverena rešenja: u ovaj kabl ugrađeni su Furutech FI-50(R)NCF s vrha ponude. Pokriven mrežicom, TPL-2000A na oba kraja poseduje i choke filtere, takođe od magnezijuma.

Efekti na zvuk

Bez obzira na to da li verujete u kablove, jedno je sigurno: opravdano je očekivati da komponenta od 2.440 evra unese promenu u zvuk. U složenijim sistemima, s više komponenti, može se javiti dilema na kom mestu ga je najpoželjnije isprobati. Na prvoj probi uključili smo TiGLON TPL-2000A na rezidentni Lehmann Decade gramofonski pretpojačivač. I bi – tišina. Smanjenje pozadinskog nivoa šuma, popularna “crna” pozadina, toliko je uočljivo i čujno da nijedan prodavac kablova ne bi morao da vas uverava u to. Na tipično pitanje kakav je zvuk ovog kabla, odgovor glasi: zvuka nema. Ono što se sada čuje jeste nesputani i neometeni organski zvuk komponenti, bez ikakvog uticaja i smetnji sa strane. Jedno je sigurno – TiGLON TPL-2000A ostaje naš referentni strujni kabl u redakciji.

TiGLON TPL-2000A
Konstrukcija: trožilni, širmovani
Materijal: liveni bakar
Oklop: magnezijumska traka
Utikači: Furutech FI-50(R)NCF
Dužina: 1,2 m
Cena: oko 2.440 €
www.analogaudio.hu
Smanjenje pozadinskog nivoa šuma.
Primena magnezijuma.
Nemamo distributera u Srbiji.
5