Solaja Audio i Hedonist Audio na Hi-Files sajmu 2019

Kao i prošle godine, domaći konstruktori Hedonist Audio i Solaja Audio nastupiće zajedno, u sobi 210 predstojećeg Hi-Files sajma. Solaja Audio će na sajmu predstaviti dva nova proizvoda – cevno pretpojačalo SA-SYMPHONY i hibridno izlazno pojačalo SA-HPA2150. SA-SYMPHONY odlikuje se cevnim ispravljanjem 5R4 Chatam, 4P1L (direktno grejana pentoda) vezanom u triodnom spoju, gyratorom u kolu anode i naponskim pojačanjem 7x, dok su za upotrebljivost zadužena četiri ulaza, dva izlaza i daljinsko upravljanje. Izlazno pojačalo SA-HPA2150 izvedeno je sa ulaznim delom i pobudama lampe 4P11 i 6S4P, dok se u izlaznom delu nalaze mosfet tranzistori EXICON 10N20 i 10P20, koji pružaju 150 vati po kanalu na osam oma. Za napajanje su predviđena dva torusna transformatora, od 100 volt-ampera za ulazni deo s lampama i od 600 volt-ampera za izlazni stepen. Izlazni deo za svaki kanal posebno koristi grec u ispravljanju i elektrolitske kondenzatore Elna for Audio vrednosti 60.000 mikrofarada po kanalu za filtraciju.

Izvori će biti modifikovani CD plejer Akai CD-69, sa diskretnim kolima Burson V5 i V6 u audio-sekciji i Solaja Audio DAC, digitalno-analogni konverter sa cevnim ispravljanjem na bazi kola TDA1541 u NOS izvedbi, transformatorima u IV konverziji i ECC81 (ECC801S) cevima u izlazu u SRPP kolu. Za USB/SPDIF konverziju sa lap-top računara biće zadužen takođe značajno prepravljeni interfejs Gustard U12. Solaja Audio sistem će biti napajan električnom energijom preko strujnog kondicionera Hedonist Audio PC-2500, snage 2.500 volt-ampera. Ovaj uređaj izveden je na bazi rastavnog balansiranog transformatora sa osam zvezdasto vezanih šuko utičnih mesta i biće premijerno prikazan na sajmu, a na mrežu će biti priključen putem strujnog kabla P15r iz Reference serije. Uređaji će biti dalje priključeni strujnim kablovima P15r, P15, P12 i P10. Za prenos signala biće upotrebljeni kablovi iz serije Reference – digitalni kablovi DIGI r i USB r, analogni interkonekcijski kablovi ICON r i zvučnički kablovi S6r. Svi kablovi iz serije Acoustic, kao i strujni distributer PD8, takođe će biti izloženi ukoliko to prostor dozvoli.

Kao specijalni gosti na sajmu će biti svetski poznati proizvođač ribonskih komponenti Aleksandar Radisavljević i za prezentaciju će biti korišćeni njegovi zvucnici SR-57 Reference Studio Monitor, kao i Zoran Mihajlović iz Supreme Analog Audio, proizvođač vrhunske high-end gramofonske ručke. Na prezentaciji će biti korišćena audio polica poznatog domaćeg proizvođača HI-FI TRIBE iz Novog Sada.