Supervisokotonac iz Fyne Audija

Kao još jedan poznati ostrvski brend, Fyne Audio u Minhenu je predstavio novi visokotonac pod nazivom SuperTrax. Prema navodima proizvođača, ova revolucionarna visokotonska jedinica donosi patentirano rešenje za rasprostiranje zvuka u krugu od 360 stepeni, uz zadržavanje ujednačene harmonijske strukture tona. Membrana nove jedinice izrađena je od jedinstvenog materijala nazvanog TPCD (Thin Ply Carbon Diaphragm), koji dostiže čak 60 kiloherca, dok materijali poput aluminijuma, magnezijuma i titanijuma ne uspevaju da pređu 32 kiloherca. SuperTrax je izveden kao supertviter, koji je smešten na sopstvenu bazu i postavlja se na gornju stranu zvučnika, dok se na zadnjoj strani nalaze terminali za povezivanje i komanda za regulaciju glasnoće u rasponu od +3 do -3 decibela. Unutar baze takođe se nalazi skretnica trećeg reda, koja propušta frekvencije iznad 16 kiloherca. Fyne Audio navodi da se novi supertviter savršeno slaže sa njihovim IsoFlare koaksijalnim drajverom, ali da će se odlično uklopiti s bilo kojim drugim zvučnicima.