Stealth Audio Cables Dream 20-20

Strujni udar na zvuk

Stelt predmet je nevidljiv i ne može se detektovati, a čuje se iz neposredne blizine. I to je tačno ono što Stealth Audio Cables radi.

Za čitaoce koji se ranije nisu sretali sa ovom firmom, njeno ime zapravo krije akronim: Sound Technology Enabling Audibly Lucid Transcomponent Harmony. Prilično jasno, ali i ambiciozno obećanje brenda: čujno očuvanje harmonije u prenosu između audio-komponenti. Američki Stealth Audio Cables proizvodi sve tipove analognih, digitalnih i napojnih kablova u vrlo uspelom spoju visoke tehnologije i ručne izrade.

SAC preferira da ispred mnogo priče i filozofije o sebi u prvi plan stavi svoje komponente, koje će, uostalom, najbolje i najčujnije govoriti o samoj firmi. Perfekcija svih elemenata, što u prvi mah može zvučati kao opšte mesto, razvija se u vrlo složeni analitički i projektantski rad. Zbog svojih dimenzija i složenosti, ovi kablovi se jedino mogu izrađivati ručno, nakon čega se pojedinačno testiraju i dobijaju doživotnu garanciju na materijale i izradu.

Konstrukcije i materijali

U kablovima su primenjene kompleksne geometrije višeslojnih i višežilnih provodnika s preciznom računicom impedanse, zlatno i srebro visoke čistoće, monokristalni metali, kao i najegzotičniji od svih: amorfni metalni provodnici. Kablovi iz najviše serije koriste helijum kao dielektrik i terminisani su konektorima od čistog srebra, imaju kevlarsko ojačanje, teflonske omotače i karbonska kućišta s titanijumskim ojačanjima.

Tuning collar

Na kablovima viših serija naći ćete “kragnu”, odnosno prilično širok prsten od kombinacije više materijala, koji se slobodno kreće od jednog do drugog kraja kabla. Korekcija R, L i C parametara provodnika putem pridodatih pasivnih komponenti nije novost i odavno se može sresti, naročito na zvučničkim kablovima. Stealth Audio Cables, međutim, ovde uvodi novinu: kako pomenute električne vrednosti, a samim tim i zvučni doprinos kabla kao celine, zavise od komponenti koje povezuju, pomeranjem tuning collara duž kabla izvodi se fino podešavanje prema konkretnom sistemu.

Dream 20-20

S vrha ponude Stealth Audio Cablesa dolazi napojni kabl Dream 20-20, na kome odmah upada u oči presek koji je jednak obimu samih konektora. Sastoji se od ukupno 220 upletenih, pojedinačno izolovanih provodnika, okruglog, punog preseka, čiji ukupni presek iznosi preko 15 kvadrata. Svojom otpornošću od 0,3 oma na hiljadu metara, gotovo je ekvivalentan preseku 0 AWG, ali mnogo efikasniji zbog složene helikoidalne, antirezonantne geometrije.

Posebno je vođeno računa o provodniku uzemljenja, koji je zasebno izolovan i dodatno širmovan i predstavlja provodnik najniže impedanse u celom kablu. Kao dielektrik korišćen je beli teflon, a kabl je hermetički zaptiven i time zaštićen od oksidacije. Stealth koristi konektore od kompozitnih materijala i titanijuma, sopstvene konstrukcije i izrade, a Dream 20-20 postoji sa IEC konektorima od 15 i 20 ampera.

Dream 20-20 je jedan od T kablova ove firme, koji ima T Select Tunable Collar, tj. maločas opisani prsten za fino podešavanje zvuka.

Slušni test

Sistem su činile MBL komponente iz visoke serije Noble: CD-DAC N31, pretpojačivač N11 i pojačivač snage N21, sa odranije poznatim zvučnicima 116F. Svi kablovi su bili iz najviših serija poznatih proizvođača i u četvorocifrenom rangu cene. MBL sistem kao celina ima izrazito ugodan i prirodan zvuk. S monitorskom preciznošću, ali nikada dosadan ili zamoran, ovaj sistem je idealan pratilac za višesatno slušanje muzike i reprodukciju koja drži pažnju.

Kad su se sistem i uši dovoljno zagrejali, uključili smo Dream 20-20 na pretpojačivač. Izbor je pao na ovu komponentu pre nego na izvor ili snagaš zbog male potrošnje i najvećeg uticaja na zvuk u lancu. S kablom je zbog njegove masivnosti i krutosti potrebno postupati pažljivo i obezbediti mu dovoljno oslonaca da bi se izbeglo fizičko naprezanje i kabla i komponenti.

Promenu u zvuku smo čuli odmah, ali smo psihološkom faktoru i autosugestiji ostavili malo vremena da prođe i ustupi mesto objektivnim poređenjima zvuka na istim materijalima koje smo pre toga slušali. Koliko god do tada nismo imali nikakvih zamerki na zvuk, ulazak Dream 20-20 u sistem doneo je promenu. Prostornost se produbila, približila je vokale prvom planu, a pozadinski plan je zadržao prisustvo uz dodatnu detaljnost i rezoluciju. Ovaj novi kvalitet nesumnjivo najviše dolazi do izražaja zbog tamnije pozadine. Vokali postaju topliji i obliji, a instrumenti imaju više boje i preciznije konture. Kad je u pitanju visoki opseg, on je dobio dodatnu finoću. Sve vreme zvuk je zadržao svoj karakter, promena nije donela veo preko zvuka, niti je dodala oštrinu, već upravo suprotno: zvuk se otvorio prema slušaocu u svoj svojoj lepoti.

Zaključak

Fizika kablova je teorijski objašnjiva, ali računica kaže da je uticaj njihovih R, L i C elemenata na zvuk, kad je zaštita od spoljnih smetnji pravilno izvedena, zanemarljiv i, stoga, ne bi trebalo da bude čujan. Praksa ne samo da pokazuje suprotno nego i demantuje logiku strujnog kabla kao “poslednjeg metra iz zida”. Brojni slušni testovi pokazuju njihov uticaj na zvuk, tako da smo ovde na bezbednoj udaljenosti od teorija “snake oil”.

Dream 20-20 u dovoljno rezolutnom sistemu daje umiveni zvuk, čistiji i jasniji, s toplijim i prisutnijim srednjim opsegom i tamnijom pozadinom. Otvaranje zvuka je čujno, i to s kablom samo na jednoj komponenti. U pitanju je nesumnjivo unapređenje čak i u odnosu na kabl koji košta više hiljada dolara, tako da Stealth Audio Cables ide protiv pravila o sve manjim unapređenjima u zvuku za velike razlike u novcu.

Stealth Audio Cables Dream 20-20
Tip: napojni kabl
Konstrukcija: 220 izolovanih upletenih provodnika i širmovani vod zemlje
Presek: 15 kvadrata
Terminacija: šuko / Euro IEC C13 od karbona i titanijuma, 15/20 A
Cena: USD 7.000 (1,20 m), USD 7.200 (1,50 m), USD 8.100 (2 m)
www.mkabl.rs, 066/000-966
Teško je pronaći sistem u kome ovaj kabl neće doneti čujno unapređenje i komponenta je koju neće biti potrebno menjati.
Veoma težak za postavljanje i manipulisanje, pa je potrebno voditi i računa o osloncima kabla da se komponente i kabl ne bi fizički naprezali.
4.6