Soulines na Hi-Files sajmu 2022

Domaći proizvođač gramofona Soulines već je dobro poznat posetiocima Hi-Files sajma, a ove godine predstaviće najnoviju, značajno interno-konstrukcijski poboljšanu verziju gramofona Kubrick DCX, koja je u svojoj originalnoj verziji prikazana na Hi-Files sajmu u novembru 2013. Na gramofonu će biti montirana potpuno nova ručica Soulines KiVi u kombinaciji sa BenzMicro Zebra MC glavom, dok će se na poziciji gramofonskog pretpojačala naći Soulines Loop MM/MC phono preamp. Sam gramofon će biti postavljen na izolacionu platformu Soulines U-base, uz upotrebu podmetača-nogica Soulines BBS pods (Ball Bearing Swing pods), koji su bazirani na kugličnim ležajevima. Digitalni izvor zvuka će biti sačinjen od ROON Core laptopa i naprednog kompleta S.O.t.M. komponenti: sPS-1000 high performance DC linear power supply, sMS-200ultra Crux Audio Special Edition, tX-USBultra, dX-USB HD i dCBL-COX75, sve ovo zahvaljujući sotm-serbia, odnosno GAMP audio. Za amplifikaciju će biti zaduženo integrisano pojačalo Audia Flight FLS 9 s internim D/A konverterom, koje će pokretati zvučne kutije VoceGrande francuskog proizvođača Jean Marie Reynaud, a sve će biti povezano kablovima kompanije Harmonic Technology. Amplifikacija, zvučne kutije i kablovi će biti predstavljeni zahvaljujući firmi AudioNova/Econ Plus. Soulines ističe da će se tokom oba dana sajma ujednačeno smenjivati analogni i digitalni izvor zvuka, uz raznovrstan izbor muzike.