Solaja Audio na Hi-Files sajmu

Domaći proizvođač Solaja Audio predstaviće se posetiocima Hi-Files sajma sa više različitih uređaja. Cevno pretpojačalo Grand Excellence opremljeno je cevnim ispravljanjem (5C4S), cevnom stabilizacijom (2A3, EF86), Mundorf TubeCap kondenzatorima za anodnu filtraciju i ispravljačem u zasebnom kućištu. U audio-delu nalaze se TVC kao kontrola jačine zvuka i elektronska lampa 6N30 kao pretpojačavač s izlaznim transformatorima u anodi. Audio-deo se nalazi u zasebnom kućištu, sa jednosmernim grejanjem lampi i daljinskom komandom.

Cevno pretpojačalo Harmonic opremljeno je cevnim ispravljanjem (5C4S), cevnom stabilizacijom (6S19P, EF86) i Mundorf TubeCap kondenzatorima za anodnu filtraciju. U audio-delu nalaze se tri elektronske lampe 6N6P u GG konfiguraciji, uz jednosmerno
grejanje lampi, daljinsku komandu sa Alps potenciometrom i Clarity Cap sprežne kondenzatore.

Cevno pretpojačalo Sinatra opremljeno je solid state ispravljačem i shunt stabilizatorima za
svaki kanal. U audio-delu nalaze se tri elektronske lampe 6N6P u GG konfiguraciji, uz jednosmerno grejanje lampi, Alps potenciometar bez daljinske komande i Obligato sprežne kondenzatore.

U kategoriji amplifikacije biće izložen single ended pojačavač SE215W, koji je opremljen ulaznom lampom 6N6P i izlaznom lampom 6S33S. Snaga iznosi 15 vati, uz izlazni transformator od osam oma i solid state ispravljač.

Na poziciji zvučnika naći će se kutije proizvođača Tight Sounds Factory iz Sremskih Karlovaca, sa dve bas jedinice od osam inča po kutiji, koje pokreće IcePower pojačavač (mini
DSP) snage 250 vati. Bas jedinice rade do 120 herca, za srednji opseg je zadužen Fostex FF165 od 120 herca do tri i po kiloherca, dok je  za visoke tonove zadužen RAAL ribbon 70/10. Za bas segment upotrebljena je aktivna skretnica, a za srednje i visoke pasivna skretnica. Srednje i visoke će pokretati  pojačavač Solaja Audio SE215W.