SM Design na Hi-Files Show

Razgovor sa g. Mirkom Smoličem ispred kompanije SM Design na Hi-Files Show