Ricoh je, kao jedan od istaknutih članova DVD+RW alijanse, nedavno izašao sa predlogom da svi tajvanski proizvođači +R/RW diskova smanje cene sa 0,06$ na 0,04$ po disku. Razlog za to je, kako se navodi, “potreba da se poveća konkurentnost R/RW formatu”. Philips, koji je takođe član ove alijanse, suprotstavio se ovoj ideji, sa ocenom da “ni Ricoh, ni DVD+RW alijansa nisu ovlašćeni da u ime Philipsa pregovaraju o cenama diskova”, jer “Philips nema nikakav međusobni sporazum sa Ricohom, a DVD+RW alijansa je samo promotivna organizacija”. Izgleda da će na tome sve ostati, jer je, da bi došlo do pada cena, potreban jedinstven stav svih većih kompanija, što je u ovom trenutku nerealno.