Prema studiji u kojoj je učestvovalo više od hiljadu američkih građana, a koju je objavila Consumer Electronic asocijacija (CEA), kupovina preko interneta u SAD beleži konstantan porast. Sve više ljudi postaje svesno prednosti ovog načina kupovine u odnosu na tradicionalni, ističući u prvi plan veću ponudu, dostupnost, informacije o proizvodu, jednostavnost i brzinu naručivanja. Podaci govore da je 5% svih elektronskih uređaja u SAD kupljeno putem interneta, dok je taj procenat u nekim kategorijama i veći i iznosi 10% (kompjuteri, digitalne kamere, bežični mrežni uređaji i MP3 plejeri).