Oktava na Hi-Files Show

Razgovor sa g. Ninoslavom Hercegom ispred kompanije Oktava. Predstavljanje brenda Selfic Audio