Jump to content

Snaga u funkciji ambijenta slušanja


Å¡ale

Recommended Posts

  • Replies 83
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Posted Images

NFB je uzeto 6 db a to je -4 db na potenciometru ili oko 2 h ,postoje pojaÄala koja imaju joÅ¡ manji NFB pa se mogu pojaÄati preko 2 h to je cca -2 db.,tada dolazi do rezanja glasnoće od strane ugraÄ‘enog kola na pojaÄalu ; NPR NAD ;TEHNICS SERIJA 70;MUZICAL FIDELITY B1itd.

Link to comment
Share on other sites

Odgovor zarco1803 Å¡to ne pregradiÅ¡ ovu ogromnu sobu u sobu L profila 3,7*5 m a ovaj džep da uzmeÅ¡ cca 2*2m, postoje zidovi od gipsa i to je brza gradnja i suva i .Äista .Å¡to se tiÄe sluÅ¡anja muzike može da se sluÅ¡a i tranzistor ili u danaÅ¡nje vreme mikro liniju sa ipod -om.

Link to comment
Share on other sites

ako biramo pojaÄalo a nemamo kutije preporuÄujem da snaga pojaÄala bude:za sobu 12m2 20-35w;za sobu 15m2 25-40w;za sobu 18m2 35-50w:za sobu 22m2 40-65w;i(novo)za sobu 26m2 50-80w .

Snaga u funkciji ambijenta slušanja

Prostorije u kojima se sluÅ¡aju zvuÄniÄki sistemi se jako razlikuju po obliku ,karakteru zvuka i zahtevima za snagu..Da bi se odredile zvuÄne karakteristike porostorije treba pažljivo sluÅ¡ati kako neko u njoj govori, ili u prostoriji pljesnuti rukama, Ako glas zvuÄi muklo i priguÅ¡eno ili ako se pljesak Äuje "bezživotno" verovatno imate "mrtvu"prostoriju.Obratno, ako glas zvuÄi odseÄno a vaÅ¡ pljesak prouzrokuje viÅ¡estruku jaku od odseÄnih pararelnih zidova,verovatno imate "živu"sobu

ProseÄna prostorija je izmeÄ‘u ove dve krajnostiPogodno je da proseÄna prostorija bude pravo ugaona ili u obliku slova L.Podrazumeva se da u prostoriji imamo tepih , zavese, nameÅ¡taj koji bi je umrtvio .

Nivo glasnoće pri slušanju u kućnim uslovima se kreće od 93 db do 97 db

Vršni nivo glasnoće od 103 db do 107 db kod kutija ,u zavisnosti od prostorije od 12 m2 do 26 m2.

Uzeo sam za proraÄun viÅ¡u glasnoću 97 db (na mestu sluÅ¡anja).

Pri proraÄunu pojaÄala uzet je NFB od 6 db, to je -4 db ili oko 2 h na potenciometru:Ako je pojaÄalo projektovano da ima NFB 4 db ,-2 db ili oko 3 h na potenciometru.U ovom sluÄaju treba muziÄku snagu kutija uzeti kao sinusnu.

PojaÄalo ima rezervu od 2 db za korekciju pojaÄanja slabog ulaznog signala (phono i dr.).

Prostorija 12 m2

Osetljivost kutija u db(2,83V)/m-snaga pojaÄala u w sinusna / muziÄka snaga kutija u w.

85 db - 40w/70w;86db-32w/50w;87db-25w/40w;88db-20/40w;89db-16w/40w;90db-13w/40w;91db-10w/40w;92db-8w/40w;93db-6,3w/40w.

Prostorija 15 m2

85db-50w/80w;86db-40w/70w;87db-32w/50w;88db-25w/40w;89db-20w/40w;90db-16w/40w;91db-13w/40w;92db-10w/40w;93db-8w/40w.

Prostorija 18 m2

85db-65w/100w;86db-50w/80w;87db-40w/70w;88db-32w/50w;89db-25w/40w;90db-20w/40w ;91db-16w/40w;92db-13w/40w;93db-10w/40w.

Prostorija 22 m2

85db-80w/120w;86db-65w/100w;87db-50w/80w;88db-40w/70w;89db-32w/50w;90db-25w/40w;91db-20w/40w;92db-16w/40wi 93db-13w/40w.

Prpstorija 26 m2

85db-100w/150w;86db-80w/120w;87db-65w/100w;88db-50w/80w;89db-40w/70w;90db-32w/50w;91db-25w/40w;92db-20w/40wi93db-16w/40w.

Minimalna merodavna snaga pojaÄala je snaga koju preporuÄuje proizvoÄ‘aÄ kutija.

Postoje pojaala tkz. minimalistiÄkog dizajna-male snage sa NFB od 4 db i ugraÄ‘enom elektronikom za rezanje jakog signala,kod takvih pojaÄala snaga iznosi za kutiju proseÄne osetljivosti 88 db:za prostoriju 12 m2-13w/40w;za prostoriju 15 m2-16w/40w;za prostoriju 18 m2-20/40w zaprostoriju 22 m2-25w/40wi za prostoriju 26 m2-35w/50w.ZA ostale osetljivosti izraÄunajte sami po db koraku.

Kada biramo pojaÄalo a nismo izabrali kutije ,tada uzeti pretpostavku-(za osetljivost od 86db do 88db),Naprimer za prostoriju 12 m2-20-35w;za prostoriju 15 m2-25-40w;za prostoriju 18 m2-32w/50w ;;za prostoriju 22 m2-40-65wi za prostoriju 26 m2-50-80w.

Ako imamo pojaÄalo manje snage tada biramo kutije veće osetljivosti umesto 88 db(proseÄna) 90db.Za pojedine žanrove može se uzeti i niža glasnoća 95 db(jazz,Radio)i proraÄunava se tako Å¡to se snaga pojaÄala umanji za dva db-ka koraka npr.sa 50w na 32w.

Link to comment
Share on other sites

E,znao sam da imam viska... necega... Ali cega ono bese? Moram da priznam da je ovo prejako za mene,ja sam tek sad nesto naucio. Sad kad me sretnu na ulici a ja zamisljen racunam kubaturu x snaga - wat/m2 :blah ,znace ljudi da je ovo dugo toplo leto... :plakanje

ljudi će prstom pokazivati na tebe ...

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Kod proraÄuna snage za datu prostoriju uzimao sam visinu 2,7 m,Ako vam je prostorija niža izraÄunajte kubaturu .

Prostorije za koje sam raÄunao su kubature 12 m2-30 m3,15 m2-40 m3,18 m2-50 m3,22 m2-60 m3,26m2-70m3 a Vi se sa zapreminom vaÅ¡e prostorije "udenite",tjst. uzmite veću vrednost za snagu.

:wave2

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Glasnoća prema vrsti muzike koju slušamo se kreće:

-za radio 93 db (da se Äuje razgovetno tj bez laudnesa)

-za džez i tišu klasiku 95 db

-za pop i rok 97 db

-za hevi metal 97 i više

RaÄunao sam da je glasnoća viÅ¡a 97 db i sa rezervom od 2 db(za gramofon),tako da se mogu zadovoljiti sve glasnoće.

Ako sluÅ¡ate tiÅ¡e Npr 95 db (jazz) onda snagu pojaÄala umanjite za 2 db koraka npr sa 50 W na 32 W itd.

:wave2

Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...

Evo da dam ovu temu nekome ko hoće da izdaje knjigu.

 

Možda će mu trebati!

 

Srećno! :)  :thumbsup2  :wave2

 

Å ale, jedno prazniÄno pitanje :xmas  

 

Pozvan sam na nekoliko mesožderskih orgija, a ja sam vegeterijanac - postoji li pristojan naÄin da se domaćinu zahvalim, da kuvarici izrazim poÅ¡tovanje na uloženom trudu, a da okupljenima stavim do znanja da je važno voditi raÄuna o zdravoj ishrani  :crno-na-belo ?

Link to comment
Share on other sites

MožeÅ¡ nesti Å¡ta voliÅ¡,ali posle dva dana minimalna koliÄina hrane,tj mrÅ¡aviÅ¡ !

;-)  :wave2

 

Nisi mi odgovorio :plakanje 

 

Ja znam šta i kako da jedem, ali mesojedi oko mene se uvek osećaju ugroženo i drže mi predavanja o tome kako je sve zagađeno, te je onda potpuno svejedno šta se ždere. Kako da im pristojno objasnim da nisu u pravu?

Link to comment
Share on other sites

 

Ja znam šta i kako da jedem, ali mesojedi oko mene se uvek osećaju ugroženo i drže mi predavanja o tome kako je sve zagađeno, te je onda potpuno svejedno šta se ždere. Kako da im pristojno objasnim da nisu u pravu?

 

Dokle god ti jedeš a oni žderu, ne moraš ništa da objašnjavaš.

 

Uživaj u svojoj superiornosti.

Link to comment
Share on other sites

Kao što sam ranije naveo glasnoća kod slušanja muzike se kreće na mestu slušanja od 93 do 97 db.

Glasnoća od 93 db je minimalna tj da se razgovetno Äuje ceo opseg Äujnog spektra.

Evo snage pojaÄala i kutija za glasmoću od 93 db

Za sobu od 15m2/40m3

-86 db-16w/50w

-87 db-12 w/50w

-88 db-10 w/50w

-89 db-8w/50w

90 db-6,3w/50w

Za sobu 18 m2/50m3

-86 db-20w/50w

-87 db-16w/50w

-88 db-12w/50w

-89 db-10w/50w

-90 db-8w/50w

Za  sobu 22m2/60m3

-86 db-25w/50w

-87 db-20w/50w

-88 db-16w/50w

89 db-12w/50w

-90 db-10w/50w

Za sobu 26 m2/70 m3

-86 db-32w/65w

-87 db-25 w/50w

-88 db-20w/

-89 db-16w/

-90db-12w/

Kada biramo pojaÄalo a nemamo kutije moja preporuka za glasnoću 93 db je kao da imamo kutije osetljivosti 86 db/m/w

Ova glasnoća,od 93 db se u praksi primenjuje kada uparujemo cevna pojaÄala,kod kojih je bitna lepota sviranja.

Evo male zagonetke..

TrÄi,trÄi trÄuljak...visi,visi ,visuljak...gleda trÄuljak kada će da padne visuljak? 

:)  :wave2

 

-

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...