Povezivanje zvučnika

Bez obzira koju vrstu konekcije koristimo, postoje osnovna pravila kojih se treba pridržavati ukoliko želimo da dobijemo adekvatan kvalitet zvuka. Na mestima predviđenim za povezivanje sa zvučnicima nalaze se oznake koje simbolizuju polarnost ("+" i "-"), i te su oznake obojene crvenom i crnom bojom. Ukoliko ne koristite potpuno ogoljene žice, trebalo bi da svaki kabl, pri vrhu, bude označen jednom od te dve boje. Procedura je jednostavna: treba povezati crveni kabl sa crvenim priključkom, odnosno crni sa crnim. To pravilo važi za sve zvučnike u sistemu. Ukoliko se desi da jedan ili dva zvučnika povežete obratno, neće doći do otkazivanja istih ili do oštećenja elektronike u Hi-Fi uređaju, ali će zato ti zvučnici biti u suprotnoj fazi u odnosu na ostale, a kvalitet zvuka (naročito basova) će biti znatno lošiji. Kod nas su ove konekcije poznate pod nazivima: "žabica", "buksna" i "banana", i ovde ćemo reći neke osnovne stvari u vezi sa njima.

Žabice (Spring-clips)
Njih uglavnom srećemo na jeftinijim modelima pojačala, kao i na ulazima jeftinih zvučnika. Sve funkcionišu po manje-više istom principu. Prvo se ručica (ili preklopnik) pomeri, kako bi se napravilo mesta, a potom se ogoljena žica iz zvučnika, sa prethodno dobro uvrnutim nitima, postavi unutra. Nakon toga se ručica ili preklopnik otpuste, čime je uspostavljena električna veza relativno male dodirne površine. Žabice se obično instaliraju na Hi-Fi sistemima maksimalne snage do 100 vati.

Buksne (Multiway binding posts)
Buksne prihvataju skoro svaki tip žice ili kabla iz audio zvučnika i stvaraju čvrstu vezu na većoj površini. Posle uvrtanja niti koje formiraju žicu, žica se postavlja u rupu i pričvršćuje pomeranjem malih dugmića. Postoje dva tipa žice – sa vrhom u obliku slova U i u obliku igle. I jedan i drugi tip su izrađeni tako da se lako uklapaju i čine pouzdanu vezu. Ukoliko audio kabl na svom kraju ima banana priključak, moguće ga je uvući u buksnu, s obzirom da su međusobno kompatibilni.

Banana priključak (Banana plug)
Banana priključak je dobio naziv po svom blago zaobljenom obliku. Ovaj lako spojiv priključak ostvaruje konekciju velike dodirne površine dok je uvučen u odgovarajući džek, kao što je buksna. Zbog toga se često koristi u sistemima sa većom snagom, npr. pojačalima. Ponekad banana priključci dolaze u paru, mada ne uz svu opremu (naročito zvučnici).