Integralac najviše klase

Američka kompanija McIntosh predstavila je novo hibridno integrisano pojačalo MA12000. Proizvođač navodi da je, s 350 vati po kanalu, u pitanju najsnažniji uređaj ovog tipa koji su do sada napravili, uz raznovrsne konekcije koje će omogućiti uklapanje u svaki sistem. Zavidna masa i gabarit uređaja izvedeni su u prepoznatljivom kućnom stilu, što podrazumeva VU-metre s plavim osvetljenjem i prozor kroz koji se mogu videti vakuumske cevi, dok je u donjem delu fronta smešten dot-matriks ekran. Hibridni dizajn sastoji se od sekcije pretpojačala sa četiri cevi 12AX7A (2 po kanalu), dok je izlazna sekcija opremljena tranzistorima, a napajanje je izvedeno u patentiranoj tehnologiji Autoformer. Pored toga, pojačalo je standardno opremljeno digitalnim modulom DA2, koji prihvata sve digitalne formate do DXD i DSD512 rezolucije, a posebno je zanimljivo da će modul u budućnosti moći da se zameni novim i sposobnijim. Na zadnjoj strani, za povezivanje je predviđeno čak šest linijskih i dva balansirana XLR ulaza, uz zasebne priključke za gramofone MM i MC tipa, dok se za digitalne izvore mogu koristiti dva koaksijalna i optička ulaza, uz jedan HDMI ARC i USB-B port. Novi hibridni integralac McIntosh MA12000 dostupan je po preporučenoj ceni od 14.000 dolara bez poreza.