"Lanac je onoliko snažan, koliko je snažna njegova najslabija karika". Ova izreka se često može čuti u Hi-Fi svetu, a odnosi se na to da sve komponente moraju biti ujednačenog kvaliteta, kako bi sistem pružio svoj maksimum. Proizvodi kompanije HiFi-Tuning tiču se upravo onih delova sistema, koji su često zapostavljeni – u pitanju su strujni kablovi, utičnice, razdelnici, osigurači i adapteri visokog kvaliteta izrade. Kao što naziv govori, HiFi-Tuning proizvodi namenjeni su finom podešavanju sistema i omogućiće da vaš sistem zasvira punom snagom. Pored komponenata za samogradnju, u ponudi su gotovi strujni kablovi, kao i strujni razdelnici.