Pogledajte koje su firme potvrdile svoje učešće na na Hi-Files Showu, do trenutka zaključenja septembarskog broja.

Lista će biti redovno osvežavana kako budemo dobijali nove informacije.
Prvi vikend – 26-27. septembar

4Audio
Unison Research, Opera Loudspeakers (Grand Callas), Martin Logan (Spire)

4Audio
NAD, Audiolab, Monitor Audio (Platinum PL 300)

AV impuls
Spendor, Leben, Neat Acoustics, Creek, Arcam, Beyond Frontiers Audio

HighendFi
Cayin, Shanling, Usher , Siltech, Rega

Vox Trade
VTL (TL5.5 Mk2, MB-185), Dynaudio, Simaudio, Meridian, Transparent

Drugi vikend – 3-4. oktobar

BGB Studio
Harman Kardon, JBL, Infinity, Wharfedale

Lasernet
Audio Note (Level 3 – CDT Three, DAC 3.1x/II, zvučnik AN/E/SPe HE)

Dayens
Sopstveni program zvučnika, pojačala i kablova

Neofyton
Quad

BS procesor
Epson

Beyond Frontiers Audio + AV impuls

Sopstveni program pojačala. AV impuls Neat/Exposure

*Lista nije konačna, ali se sa velikom sigurnosti može tvrditi da će navedena oprema biti izložena u sistemima koji će svirati. Organizator ne može snositi odgovornost za tačnost iznetih podataka.