Nastavak rubrike o kablovima i konektorima posvetićemo skraćenici koja postaje neobilazna za sve koji žele da svom kućnom bioskopu podare vrhunske karakteristike. High Definition Multimedia Interface, skraćeno HDMI, predstavlja trenutno najkvalitetniji, potpuno digitalni standard prenosa nekompresovanog audio i video signala. Ovaj standard nastao je iz želje da se video izvori visoke definicije povežu sa digitalnim uređajima za reprodukciju (plazma ekrani, LCD TV i projektori…) bez gubitaka u kvalitetu signala. U osnovi, ovo je derivat DVI (Digital Video Interface) standarda, koji je kompjuterska industrija razvila za digitalno povezivanje personalnih računara sa digitalnim ekranima. Iako postoje digitalne IEEE 1394 (FireWire) i USB 2.0 konekcije, njihov nedovoljan kapacitet ne omogućava prenos digitalnog signala bez kompresovanja. Sa druge strane, DVI je, opterećen HDCP (High Definition Content Protection) sistemom za zaštitu signala, bio prilično komplikovan i glomazan. Iz tih razloga započet je razvoj konekcije koja će ponuditi tražene kvalitete, nedostatke svesti na minimum, a sve to po prihvatljivoj ceni. Spoljne dimenzije HDMI konektora iznose samo 21 x 5 milimetara, a povezivanje je obezbeđeno 29-pinskom vezom. Iako opremljen standardnim kablom dužine 5 metara, posebni kablovi omogućavaju prenos signala bez gubitaka na daljinu od 500 metara. HDMI standard razvijen je kao univerzalni dvosmerni konektor, koji omogućava povezivanje AV risivera, surround procesorskih jedinica, video displeja, zvučnih sistema i DVD plejera samo jednim tipom konekcije. Zahvaljujući brzini prenosa od 5Gbps, HDMI standard dozvoljava prenos i najzahtevnijeg HDTV signala (2,2Gbps) bez kompresovanja i gubitka kvaliteta, kao i multikanalnog audia u kompresovanom (Dolby Digital, EX, DTS, DTS EX) i nekompresovanom (PCM) formatu. Osim toga, konekcija istovremeno prenosi i komandni signal i omogućava međusobnu komunikaciju povezanih uređaja.

Svako ko je bar jednom povezivao sistem kućnog bioskopa se pre ili kasnije suočio sa šumom različitih kablova zaduženih za prenos jednosmernih signala među jedinicama. Sa HDMI konekcijom stvari izgledaju malo drugačije. Naime, u tom slučaju su svi uređaji vezani redno, jedan za drugim. To praktično znači da kabl ide iz DVD plejera u AV risiver, iz risivera u TV/projektor i tako redom… Jedinice će se međusobno prepoznati i svaka će očitavati signal koji je namenjen samo njoj, a pritom putuje čitavim kablom. Takođe, dvosmerni prenos signala omogućava i bukvalnu komunikaciju među jedinicama, tako što će npr. TV poslati DVD plejeru podatke o optimalnoj rezoluciji, a DVD plejer će onda svoj video signal uskladiti sa dobijenim informacijama. Dakle, više ne morati praviti izbor između kablova, naravno uz uslov da posedujete uređaje sa HDMI konektorima. Ovim standardom povezivanja se kućni bioskop po kvalitetima i mogućnostima izjednačava sa drastično skupljim profesionalnim sistemima, a u pojedinim segmentima čak postaje superiorniji. Naime, za razliku od većine profesionalnih sistema, koji u pojedinim segmentima još uvek moraju da digitalni signal konvertuju u analogni i obratno, sistem povezan HDMI konekcijom sve vreme zadržava digitalni format signala i – samim tim – ne dolazi ni do gubitaka neminovnih u procesu konverzije.

Na tržištu još uvek postoji relativno mali broj uređaja opremljenih ovom konekcijom, ali se taj broj konstantno povećava. To je i logično, jer HDMI konekcija deluje kao konačno ostvarenje digitalnog video sna, u kome nema D/A i A/D konverzije, u kome je slika znatno boljeg kvaliteta, a sposobnost međusobne komunikacije uređaja čini čitav sistem kućnog bioskopa lakšim za instalaciju, konfigurisanje i upotrebu.