Vladari digitalnog sveta

Eksterni digitalno-analogni konverter, D/A konverter, ili najkraće DAC, predstavlja uređaj za konverziju digitalnog zapisa u analogni signal. Iako ne mora biti isključivo vezan za zvučni signal, u tekstu koji sledi fokusiraćemo se na audio D/A konvertere – njihov nastanak i razvoj, funkcionalnost i primene u okviru audio-video sistema. Danas su eksterni D/A konverteri prilično rasprostranjeni i iz dana u dan pronalaze svoje mesto u sve većem broju hi-fi sistema, ali nije oduvek bilo tako. Do pre nekoliko godina, ovi uređaji su bili rezervisani za višu klasu, a tek je popularizacija računara kao transporta dovela do njihovog spuštanja i do najpristupačnijih cenovnih razreda.

Razvoj
Istorijat eksternih digitalno-analognih konvertera je relativno kratak, a razlozi njihovog nastanka mogu se podeliti na dva pravca, koji su se danas spojili u jedan. S jedne strane nalazi se tržište CD plejera, gde su proizvođači u jednom trenutku počeli da nude svoje vrhunske modele u formi dva zasebna uređaja – CD transporta i D/A konvertera – koji su bili zaduženi za očitavanje digitalnog zapisa sa diska, odnosno za konverziju tog zapisa u analogni signal. Fizičko razdvajanje nije nikakva novost u svetu audio-uređaja, a u slučaju CD plejera poslužila je da se što više umanji međusobni negativan uticaj elektronskih i mehaničkih sklopova (elektromagnetna polja, vibracije…), što za posledicu ima bolji kvalitet izlaznog analognog signala. Nakon određenog vremena, ponuda odvojenih CD transporta i konvertera postala je uobičajena kod mnogih proizvođača, mada je uvek bila ograničena na višu cenovnu kategoriju. Ipak, ovo je audiofilima omogućilo da kombinuju različite transporte i konvertere, dok su se brojni entuzijasti-samograditelji upuštali u svojeručno razdvajanje svojih plejera, ugrađivanje kvalitetnijih napajanja i dodatno izolovanje sklopova, a sve u cilju postizanja zvuka kakav im odgovara.

CD transport i eksterni DAC visoke klase – Accuphase DP-900 i DC-901.

Na drugoj strani su kućni računari: zbog nedovoljnog kapaciteta hard diskova, u ovoj oblasti je neprikosnoveni vladar zvuka godinama bio MP3 i slični kompresovani audio-formati. Činjenica da ovakav vid kompresije drastično umanjuje kvalitet zvuka i katkad čini muziku jedva slušljivom (posebno na kvalitetnijim uređajima), imala je za posledicu da računari dugo budu nespojivi sa kvalitetnom reprodukcijom. Međutim, povećavanje kapaciteta hard diskova postepeno je anuliralo najveću prednost ovih formata, a u prvi plan su izbili njihovi nedostaci, što je dovelo do popularizacije “lossless” formata koji kompresuju zvučni zapis bez gubitaka. Lossless formati omogućavaju znatno manju uštedu prostora (prosečno oko 50 %), ali pružaju uživanje u zvuku punog kvaliteta. Najpopularniji lossless format današnjice svakako je FLAC – Free Lossless Audio Codec. Nakon rešenog pitanja skladištenja muzike, binarni audiofili su shvatili da im za kvalitetnu reprodukciju nedostaje još jedna karika – kvalitetan D/A konverter – jer su DAC čipovi u integrisanim ili jeftinijim samostalnim zvučnim karticama bili najniže kategorije. Idealno rešenje se samo nametnulo, u vidu digitalne veze računara sa eksternim DAC-om, što je po prvi put učinilo računar ravnopravnim članom hi-fi sistema.

Mogućnosti i primena
U osnovi, eksterni DAC je uređaj koji prihvata digitalni zapis sa jednog ili više izvora, konvertuje ga u analogni signal i prosleđuje pojačalu. S obzirom na to da je o procesu digitalno-analogne konverzije više puta pisano u našem magazinu, ovoga puta ćemo se usredsrediti na funkcionalnost i primenu eksternih konvertera, kao i na važne stvari pri odabiru sprave po meri naših ušiju i novčanika. Iako kvalitetna zvučna kartica može poslužiti kao dobro rešenje ukoliko vam je računar jedini izvor signala, eksterni DAC predstavlja bolju soluciju, i to iz više razloga. Pre svega, on je fizički izdvojen iz kućišta računara, koje je samo po sebi prepuno elektromagnetskih smetnji, i smešten u sopstveno, često dodatno izolovano kućište. Opremljen je kvalitetnijim stepenom za napajanje i pratećom elektronikom, kao i daleko boljim hlađenjem, što utiče na kvalitet reprodukcije, ali i na trajnost uređaja. Većina konvertera raspolaže sa nekoliko digitalnih ulaza različitog tipa, što omogućava povezivanje više uređaja (CD i DVD plejer, desktop/laptop računar, kablovski i satelitski risiver…) i donosi uživanje u kvalitetnijem zvuku sa više digitalnih izvora. Takođe, sve veći broj eksternih konvertera, čak i u nižoj klasi (Cambridge Audio DacMagic Plus), raspolaže varijabilnim analognim izlazima sa mogućnošću kontrole jačine izlaznog signala. Ovo praktično znači da su u pitanju svojevrsna digitalna pretpojačala, koja se mogu povezati direktno na izlazno pojačalo (pojačalo snage, snagaš) ili monoblokove. Za one kojima samo digitalni ulazi nisu dovoljni, u ponudi su i konverteri/pretpojačala sa analognim ulazima, poput novog Audiolab 8200DQ. Konačno, treba imati u vidu da se na tržištu novi DAC uređaji pojavljuju gotovo svakodnevno, sa cenama u rasponu od stotinak pa do više hiljada evra, što garantuje da ćete pronaći konverter u skladu sa vašim željama i mogućnostima.

Eksterni DAC/pretpojačalo Audiolab 8200DQ.

Sposobnost prihvatanja visokorezolutivnih audio-fajlova je još jedna bitna stavka. Iako je još uvek u manjini, hi-res zapis iz dana u dan postaje sve popularniji, a svakome ko je imao prilike da ga posluša jasno je i zašto. U poređenju sa standardnih 44,1 kiloherc i 16 bita kod CD zapisa, hi-res donosi veću učestalost uzorkovanja (do 192 kHz) i dužinu reči (24 bita), što u praksi znači da sadrži daleko više informacija i pruža detaljniju, bogatiju i kompletniju reprodukciju. Naravno, hi-res fajlovi zauzimaju više prostora od standardnih, ali to danas ne predstavlja ograničenje.

Povezivanje i kontrola
Kad je u pitanju povezivanje, najrasprostranjeniji vid predstavljaju koaksijalna i optička veza. Danas je gotovo svaki CD i DVD reproduktor, ali i računar, opremljen nekim od ova dva tipa izlaza, pa je praktično nemoguće naći DAC koji nema bar po jedan koaksijalni i optički ulaz – izuzetak su najpristupačniji konverteri za upotrebu sa računarom, koji su opremljeni samo USB ulazom (HRT Music Streamer II). Treći značajan priključak je upravo USB – zahvaljujući asinhronom prenosu, pri kojem konverter preuzima kontrolu nad protokom podataka, znatno se umanjuje uticaj džitera (vremenske neusklađenosti signala) i ostvaruje se kvalitetnija reprodukcija. Pored nabrojanih, ostaje još AES/EBU konekcija, koja predstavlja najbolji tip digitalne veze i može se pronaći samo na CD plejerima i eksternim konverterima više klase. Svaki eksterni DAC opremljen je standardnim analognim izlazima sa RCA priključcima, ali sve veći broj ima i balansirane XLR izlaze – ovo može biti korisno ukoliko imate, ili nameravate da nabavite pojačalo sa ulazima istog tipa.

Chord Signature AES/EBU kabl.

Stepen kontrole kod eksternih konvertera varira u zavisnosti od opremljenosti uređaja. Najosnovnije verzije, koje imaju samo jedan digitalni ulaz i nisu opremljene digitalnim filterima i varijabilnim izlazima, katkad mogu biti lišene bilo kakvih tastera i indikatora (Pro-Ject DAC Box FL). Ipak, većina savremenih DAC uređaja opremljena je većim brojem ulaza, digitalnim filterima i mogućnošću baratanja formatima visoke rezolucije, a kontrola ovih funkcija obavlja se preko komandi na prednjem panelu i, kod skupljih primeraka, preko daljinskog upravljača. Pored toga, USB veza često donosi komfor u vidu delimične kontrole softverskog audio-plejera na računaru, kojim se takođe može upravljati preko daljinskog upravljača. Onima koji žele punu kontrolu predlažemo da razmotre nabavku mrežnog plejera-strimera, koji se povezuje na lokalnu mrežu i obezbeđuje pristup muzičkim fajlovima na desktop i laptop računaru, kao i na NAS uređaju. Ovakvo rešenje donosi ubedljivo najveći stepen komfora i upotrebljivosti, a digitalni izlazi strimera omogućavaju dalje prosleđivanje signala eksternom DAC-u, kako bi se postigao optimalan kvalitet reprodukcije. Takođe, strimeri su uvek opremljeni kompletnim daljinskim upravljanjem i omogućavaju kontrolu reprodukcije “iz fotelje”, a tu su i dodatne opcije poput internet-radija i sl.

Audioquest Diamond USB kabl.

Kako odabrati?
Ako ste rešili da je eksterni DAC sledeći na vašem spisku za nabavku, odabir odgovarajućeg modela zapravo nije tako težak i svodi se na četiri osnovna koraka. Prvi korak je najjednostavniji, ali često i najbolniji – u pitanju je definisanje budžeta i eliminisanje modela koji se ne uklapaju. Zatim sledi razvrstavanje modela po sposobnostima prihvatanja visokorezolutivnog zapisa (do 192 kHz/24-bit). Čak i ukoliko je CD plejer još uvek vaš primarni izvor, prednosti hi-res formata u kvalitetu reprodukcije su nesumnjive, pa su velike šanse da ćete u jednom trenutku poželeti da ih slušate. Stoga, naša preporuka je da svakako birate model sa podrškom za 192/24, ili bar 96/24. Nakon toga, potrebno je definisati koliko digitalnih ulaza i izlaza, i kog tipa, zadovoljava vaše potrebe. Kao što smo već rekli, svaki savremeni DAC ima nekoliko koaksijalnih i optičkih ulaza, pa je izvesno da ćete moći da priključite vaš CD i DVD plejer. Takođe, USB se polako, ali sigurno pridružuje glavnim tipovima priključaka i predstavlja nezaobilaznu opciju ukoliko kao primarni izvor koristite računar.

Eksterni D/A konverter više klase – Naim DAC.

U pogledu kvaliteta reprodukcije, teško je dati apsolutnu preporuku – testovi u hi-fi časopisima i na veb-sajtovima mogu pružiti smernice u pogledu mogućnosti, kvaliteta izrade i karaktera zvuka, ali ukusi se razlikuju, pa konačna odluka mora biti samo vaša. S obzirom na to da krajnji utisak zavisi i od ostatka opreme, pokušajte da željeni DAC dobijete na probu u sopstvenom sistemu. Opcije poput digitalnih filtera mogu u znatnoj meri uticati na zvuk, pa ih treba uzeti u obzir i dobro isprobati. Na kraju, mogućnost daljinskog upravljanja i kontrole jačine izlaznog signala mogu učiniti da se vaš DAC jednog dana nađe u središtu hi-fi sistema novog doba, koji će preuzimati digitalni zapis od računara, a analogni signal prosleđivati izlaznom pojačalu, svodeći broj komponenti u sistemu na minimum. Kao dobre primere funkcionalnih, solidno izrađenih i dobrozvučećih sprava po kategorijama možemo da navedemo Arcam Solo rDac i Cambridge Audio DacMagic (370 i 400 €), Audiolab M-DAC i M2Tech Young (790 i 1.200 €), dok je u višoj klasi jedan od najistaknutijih modela Naim DAC (2.550 €). U svakom slučaju, eksterni digitalno-analogni konverteri su doživeli potpunu afirmaciju u hi-fi svetu i njihovo vreme je pred nama.