Proizvođač Hi-End opreme Simaudio predstavio je novi CD plejer, model MOON 750D. Novi model sadrži naprednu digitalnu tehnologiju i biće prvi potpuno asinhroni 32-bitski CD plejer na tržištu. Balansirana diferencijalna koncepcija i asinhroni sistem za eliminaciju jittera upotpunjeni su vrhunskim ESS Sabre32 konverterom, a proces D/A konverzije koristi 8 jedinica po kanalu, koje su povezane 32-bitskom Hyperstream vezom. Zadnji panel sadrži linijske i balansirane analogne, kao i AES/EBU i S/PDIF digitalne izlaze, a digitalni ulazi su prisutni u AES/EBU, S/PDIF, TOSLINK i USB formatima. Status modela 750D kao istinskog Hi-End uređaja potvrđuju i priključci za eksterno napajanje koji će se u prodaji naći naknadno, a očekivana cena na tržištu Zapadne Evrope je oko 8.000 evra.