Motivisani uspehom projekta Wikipedia, autori sajta Tubeopedia (www.tubeopedia.com) su u saradnji sa svojim korisnicima prikupili dosta informacija o elektronskim cevima i sličnim temama i prikazali ih u vidu on-line enciklopedije. Slično Wikipediji, sadržaj enciklopedije nije vezan za jednog autora, a rast sajta ne zavisi od energije jednog čoveka. Sajt Enjoy the Music.com, sa više od 300 tekstova i "uradi sam" primera, već je počeo da dodaje tekstove na Tubeopediju, kako bi pomogao korisnicima u pronalaženju odgovarajućih tema. Pored baze znanja o različitim tipovima elektronskih cevi, Tubeopedia sadrži i berzu komponenti, kao i savete tipa "koje cevi najviše odgovaraju datoj električnoj šemi".