Wolfson

4.3

Pioneer A-40AE

Pristupačni univerzalac Opremljeno sa ukupno osam ulaza analognog i digitalnog tipa i dodatno oplemenjeno Pioneerovom tehnologijom Direct Energy Design, nedavn...