Na predstojećem Stereophile Showu, visokocenjena High-End audio kompanija Simaudio lansiraće svoj Moon Audio CD-1 plejer, i-1 integrisano pojačalo i LP-3 gramofonsko pretpojačalo (očekivane cene iznose 1400, 1400 i 500 dolara, respektivno). Model CD1 ima osam blokova za regulaciju DC napona, up-semplovanje korišćenjem 24 bita na 352,8 kHz i Burr Brown PCM1793 24-bitski DAC sa 8x oversempling digitalnim filterom. Integrisano pojačalo i-1 sadrži predimenzionirani izvor za napajanje, s posebno konstruisanim torusnim transformatorom za par bipolarnih izlaza koji rade u klasi A do 5 vati snage. Priključak za slušalice i šest linijskih ulaza omogućuju lako korišćenje u sistemima sa više izvora. Moon LP3 gramofonsko pretpojačalo ima podesive ketridže s pomerajućim kalemom (mm – 60 dB). Spoljašnje napajanje osigurava da kritična analogna kola budu udaljena od šuma koji izazivaju kola u izvoru za napajanje.