Asocijacija RIAA objavila je finalne specifikacije koje se odnose na novi DualDisc format.Nova DualDisc knjiga propisa (DualDisc book) definiše fizičke specifikacije, određena pravila u vezi sa sadržajem diska, kao i načine i uslove pod kojima se logo može koristiti. DualDisc na DVD strani poseduje DVD logo, što označava da je ta strana diska usklađena sa postojećim DVD specifikacijama.Druga, CD strana, nema CD logo, jer u ovom slučaju tehnička specifikacija nije identična kao kod klasičnog kompakt diska.To, naravno, ne znači da i dalje nije zadržana maksimalna kompatibilnost sa različitim čitačima. Fizičke specifikacije govore o parametrima po kojima bi diskovi trebalo da budu pravljeni i tu je jasno naznačeno da se DVD sadržaju ne može pristupiti preko CD strane diska (kao kod dual-layer diskova), već isključivo sa druge, DVD strane. Što se tiče dimenzija, prečnik mora biti isti kao i kod postojećih DVD diskova, a ukupna debljina DualDisca može iznositi maksimalnih 1,50 milimetara. Minimalna debljina DVD sloja treba da iznosi 0,55 milimetara, sa odstupanjem ne većim od 8%, dok CD strana mora imati najmanje 0,87 milimetara. U RIAA specifikacijama opisuje se i sedmostepeni proces certifikovanja Dualdisca, prilikom kojeg se ispituje kvalitet, odstupanja od nominalnih vrednosti, kao i kompatibilnost sa različitim plejerima. Ove provere vrše se u AudioDev laboratorijama u Americi ili Evropi, nakon čega se izdaje certifikat.
Licence za izdavanje DualDisc izdanja dolaze u dva oblika, od kojih je jedan okarakterisan kao probni (trial). U tom periodu možete izdati dva izdanja u godini, po ceni od 100 dolara, dok neograničen broj izdanja možete dobiti po ceni od 250 dolara po licenci, odnosno najviše 2.500 dolara godišnje.