Elegantne male zvučne kutije ozbiljnih namera – PSB Imagine Mini pomeraju granice dobrog zvuka. Malo, manje, najmanje… pri kupovini zvučnika često obraćamo pažnju na njihovu veličinu. Saveti poznavalaca mogu da pomognu, ali ponekad i da dovedu do još veće konfuzije potencijalnog kupca. Pored cene, kvaliteta, izgleda, postavlja se i pitanje koliku zvučnu kutiju uzeti. Podnostojeću? Regalsku? Da li će biti mesta da se zvučnici postave i kako? Ovo su samo neke od dilema pri kupovini.

Ostatak testa pročitajte u Hi-Files magazinu #49.