Prestižni Musical Fidelity

Nakon noviteta u seriji M6, Musical Fidelity obnavlja sam vrh ponude novom serijom Nu-Vista. Nova generacija sadrži tri modela i trenutno je ograničena samo na amplifikaciju, ali je proizvođač najavio još modela u narednim godinama. Dvokanalno pretpojačalo Nu-Vista PRE bazira se na modelu Nu-Vista 800, u potpunosti je balansirano i opremljeno cevima Nuvistor 6S51N. Na izlazu se nalaze mali pojačivači (ekvivalentni snazi od 50 vati), a za povezivanje je predviđeno po šest RCA i balansiranih XLR ulaza, kao i fiksni i varijabilni RCA i XLR izlazi. Kako bi se što više umanjio negativan uticaj vibracija, pretpojačalo se isporučuje s eksternim, vizuelno usklađenim napajanjem punog gabarita. Za pokretanje zvučnih kutija predviđeno je dvokanalno izlazno pojačalo Nu-Vista PAS, koje takođe sadrži VU-metre na prednjem panelu, a bazirano je na pojačalu Titan. Pojačalo sadrži pet parova komplementarnih tranzistora po kanalu, a deklarisana snaga iznosi 300 vati na osam oma i 500 vati na četiri oma. Napajanje je takođe eksterno, s potpuno odvojenim sekcijama, torusnim transformatorima i priključnim kablovima za levi i desni kanal. Za one koji žele najbolje, tu je izlazno pojačalo Nu-Vista PAM, koje predstavlja jednokanalnu i dodatno poboljšanu verziju stereo snagaša PAS. Snaga je podignuta na 600 vati na osam oma i 1.000 vati na četiri oma, uz jednako moćno eksterno napajanje. Noviteti iz serije Nu-Vista dostupni su u srebrnoj i crnoj boji, po ceni od 22.000 evra za PRE, 24.000 evra za PAS i 44.000 evra za par monoblokova PAM.