Novo integrisano pojačalo kanadskog proizvođača Simaudio pripada prestižnoj Evolution seriji i nosi oznaku MOON 600i. Novi model odlikuje se potpuno balansiranom dual-mono konstrukcijom, uz deklarisanu snagu od 125 vati po kanalu na osam oma. Poput snažnijeg modela 700i, novo pojačalo sadrži nedavno razvijene sklopove poput M-eVOL2 kontrole glasnoće u 530 koraka, MOON izlaznih tranzistora sa velikom linearnošću signala i ulaznog stepena sa umanjenim nivoom smetnji, kako bi sve osobine signala bile u potpunosti očuvane. Na zadnjem panelu smeštena su četiri linijska RCA ulaza i jedan balansirani XLR, kao i priključci za SimLink i RS-232. Do promene je došlo i na samom vrhu, predstavljanjem referentnog pretpojačala i monoblokova, sa oznakama 850P i 880M. Dual-mono pretpojačalo sa balansiranom konstrukcijom sastoji se od dva odvojena kućišta. Stepen za napajanje i kontrolna kola smeštena su u kućište sa velikim ekranom dot matriks tipa, zajedno sa kontrolom glasnoće i komandama za odabir izvora i druge funkcije, dok drugo kućište sadrži samo kola za obradu audio-signala. Monoblok 880M odlikuje se snagom od 800 vati na osam oma, odnosno 1.600 vati na četiri oma, što je više nego dovoljno za pokretanje i najzahtevnijih zvučnika. Na dizajn novih modela suvišno je trošiti reči – Simaudio od glave do pete.