Kanadski Simaudio predstavio je novi CD transport sa oznakom MOON Neo 260D, izrađen po vrhunskim standardima kvaliteta, po kojima je ovaj proizvođač poznat. Mehanizam diska postavljen je na patentirano M-Quattro oslanjanje u četiri tačke, koje umanjuje vibracije pomoću gela. Prema rečima proizvođača, Neo 260D sadrži rešenja preuzeta od skupljeg modela Evolution 650D, poput predimenzioniranog napajanja sa petostepenom regulacijom napona, a za prosleđivanje digitalnog signala predviđeni su koaksijalni i AES/EBU izlaz. Funkcionalnost novog transporta može se značajno povećati dodavanjem internog modula za digitalno-analognu konverziju, kada Neo 260D dobija ulogu CD plejera, ali i eksternog DAC-a. Upotrebljeno DAC kolo je 32-bitsko i podržava fajlove do 192 kiloherca i 24 bita, a za priključivanje digitalnih izvora mogu se iskoristiti dva koaksijalna i jedan optički ulaz, kao i asinhroni USB-B port. Preporučena cena novog modela iznosi 2.000 dolara na severnoameričkom tržištu, a DAC modul je potrebno platiti dodatnih 1.000 dolara.

moonneo260Db