Prestižni američki brend Mark Levinson, koji je od 2001. pod okriljem Harman korporacije, ove godine proslavlja četrdeseti rođendan. Tim povodom, na tržištu će se naći četiri nova uređaja, po jedan za svaku deceniju postojanja. Prvi model je pretpojačalo No52 Reference, koje se sastoji iz dve, vizuelno savršeno usklađene komponente. No52 Reference će naslediti čuveno pretpojačalo No32, a zvukom će predstavljati idealnog partnera za monoblokove No53 Reference. Nakon pretpojačala sledi digitalno-analogni konverter No560, opremljen sa dva 32-bitska čipa i svim tipovima digitalnih priključaka (koaksijalni, optički, AES/EBU, USB, HDMI). Varijabilni izlaz omogućiće da No560 preuzme i ulogu pretpojačala za digitalne izvore. SACD plejer No519 će biti veoma sličan opisanom D/A konverteru, ali uz prisustvo optičkog čitača i nešto manji broj digitalnih ulaza. Na kraju, tu je integrisano pojačalo No585, koje raspolaže snagom od 225 vati po kanalu, ali i internim DAC čipom istog tipa kao kod No560 i No519. Cene novih Mark Levinson uređaja još uvek nisu poznate.