Philips je lansirao verziju 2.0 specifikacija za DVD+RW Video format, opisujući je kao drugu generaciju ovih medija. Nova verzija omogućava isti nivo kompatibilnosti za reprodukciju sa postojećim DVD-Video plejerima, koji ima prva generacija ali sa većim mogućnostima. Poboljšana je podrška za kombinovanje video sekvenci i drugih fajlova na istom fizičkom disku. Bolja fleksibilnost nove generacije se ogleda u većem broju navigacionih komandi stvaranjem šireg prostora za menije. Verzija 2.0 je dizajnirana tako da novi rekorderi imaju mogućnost da nadograde diskove koji imaju verziju 1.x na 2.0 i samim tim počnu da koriste nove opcije.