Kompanija DivX Inc. napravila je dogovor sa tri evropske internet prodavnice koje će omogućiti kupovinu filmova. Na ovaj način korisnici neće morati da obrišu fajl sa svog računara nakon izvesnog vremena, već samom kupovinom stiču puno pravo da poseduju filmove. DivX format omogućava kompresovanje fajla odličnog kvaliteta, a dosad je prodato više od 200 miliona uređaja koji su kompatibilni sa ovim formatom. Sajtovi koji su potpisali ugovore su: FilmOn.com za tržište Velike Britanije, ERG za tržište Belgije i Holandije, kao i Play4Film.com za ostale zemlje.