U galeriji O3one Epson je priredio prezentaciju svoje nove tehnologije, koju promoviše pod imenom Digigrafie. U pitanju je inovativna tehnologija koja uz pomoć nove generacije štampača i tonera, na posebno definisanim papirima, omogućava kvalitetan otisak koji traje 200 godina. Channel development manager Epsona Renato Vincenti rekao je da je Digigraphie namenjena pre svega umetnicima, ali i galerijama, muzejima i svim korisnicima koji zahtevaju vrhunski kvalitet. "Ova tehnologija omogućava da umetnici naprave verne kopije svojih radova i sertifikuju ih uz pomoć licenciranog pečata koji garantuje autentičnost. Uz pomoć Epsonove tehnologije svi mogu da naprave digitalnu sliku sa realnom reprodukcijom boja, potpuno identičnu originalu", ocenio je Renato Vincenti. Više informacija na adresi www.digigraphie.com.