Denon Electronics je najavio isporuku integrisanog pojačala PMA-2000 IV R. Poboljšavajući prethodnu generaciju uređaja PMA-2000, novi model ovog japanskog proizvođača nudi veći frekventni opseg (10Hz do 100kHz) i na taj način daje punu prednost formatima kao što su DVD-Audio i SACD. Druga poboljšanja se ogledaju u postojanju ‘power-amp-direct’ ulaza tako da korisnik može konfigurisati PMA-2000 IV R u multikanalni sistem. Kada je ovaj ulaz izabran, uređaj dozvoljava eksternom preamp/procesoru da kontoliše nivo zvuka. Kada je izabran bilo koji drugi ulaz, uređaj se ponaša kao konvencionalno integrisano pojačalo sa mogućnošću podešavanja nivoa zvuka.
Model PMA-2000 IV R je deklarisan na 80W po kanalu na 8 oma i 160W po kanalu na 4 oma. Potpuno daljinski konrolisan PMA-2000 IV R ima katalošku cenu od 1200 dolara.
Za više informacija posetite sajt kompanije Denon