Digitalna transmisiona tehnologija Denon Link dobila je odlične kritike i ocenjena je kao najbolji digitalni audio interfejs visokih performansi. Denon Link čini mogućim prenos balansiranog visokokvalitetnog signala u realnom vremenu, uz neznatnu degradaciju. Maksimalni propusni opseg tako iznosi 1,2 GB/s, a moguće je prenositi 24-bitske PCM, kao i 192 kHz digitalne signale iz različitih izvora. Denon je nedavno dobio licencu za SACD format, koji omogućava Linku potpunu podršku specifikacije za digitalnu transmisiju, koja uključuje i SACD.