Show

Prvi Hi-Files Show

Po prvi put čast da organizuje HiFi Show pripala je magazinu Hi-Files. Nakon duge potrage za odgovarajućim prostorom, ostvareni su svi uslovi za uspešnu organiz...