Čuveni Auric Illuminator iz kompanije Audience može da obradi površine i ivice do 400 CD, SACD, DVD i laserskih diskova. Najnoviji Auric Illuminator je poboljšan u smislu pružanja "optimalnijih performansi snimka visoke rezolucije". U pakovanju su novi bezbojni gel koji se primenjuje na površini diskova, kao i marker koji se koristi za ivice. Prema rečima ljudi iz kompanije, "u poređenju sa novom formulom, stara formula zvuči kao disk bez ikakve obrade. Zaista, nova formula je toliko bolja… Pozadina je tiša, definicija je finija, i uopšte snimak je mnogo bogatiji, opušteniji i prožimajući". U Audience-u priznaju da novoj Auric Illuminator olovci u budućnosti može porasti cena, ali za sada Auric Illuminator i dalje košta $39.95 USD. Za detaljnije informacije o celokupnom asortimanu audio i proizvoda kućnog bioskopa iz Audience-a, posetite website kompanije www.audience-av.com.