Naim HDX čita audio-podatke sa CD-ova i smešta ih na hard disk, upisuje u bazu podataka izvođača, album i numeru, na dodir ekrana reprodukuje ih ponovo, a sve to radi bez kompresije. Uređaj može da radi i kao hi-end CD plejer, bez snimanja muzike na interni HDD. Ovo nije prvi muzički plejer koji koristi disk, ali je prvi koji nosi Naim logo. Uz ovaj logotip, naravno, dolaze kvalitet i performanse koje Naim zahteva. U srcu modela HDX je potpuno integrisan CD i HDD sistem napravljen od Naim hardvera i softvera, kako bi se optimizovao audio-kvalitet. Kada se CD ubaci u specijalno konstruisan transport, svaki sektor podataka se čita više puta, kako bi se potvrdilo da je "bit perfect" pre snimanja na disk. Savršene kopije čuvaju se na dva diska kapaciteta 400 GB, od kojih drugi služi kao back-up.
Model HDX ima Burr-Brown PCM1791A konvertor koji je deklarisan na 24 bita, sa frekvencijom odabiranja od 192 kHz, dok je analogni filter sastavljen od Burr-Brown OPA604 operacionih pojačivača. Napajanje je odvojeno za analogni i digitalni deo, a opciono postoji mogućnost dodavanja eksternog XPS ili CD555PS napajanja, čime se postižu još bolje performanse. Korišćenje HDX-a je jednostavno, a informacije o svakom snimljenom disku čuvaju se automatski, posredstvom internet konekcije. Zamislite vašu kompletnu CD kolekciju dostupnu pomoću samo jednog dodira, uz Naim CD kvalitet reprodukcije. Ne morate više da zamišljate – HDX je stigao.