Vox Trade na Hi-Files Show

Razgovor sa g. Mlađenom Vojinovićem ispred kompanije Vox Trade