U poređenju sa standardnim litijum-jonskim baterijama, a zahvaljujući nanotehnologiji, nove Toshiba Li-Ion baterije imaju oko šezdeset puta kraće vreme punjenja. To je postignuto korišćenjem nanočestica koje sprečavaju smanjivanje tečnih elektrolita za vreme punjenja. One brzo apsorbuju i čuvaju veliku količinu litijum-jona, ne uzrokujući oštećenja u elektrodama. Brzina punjenja, u kombinaciji sa malom zapreminom i dugim vekom trajanja, čini ove baterije pogodnima za sve vrste uređaja koji koriste električnu energiju, od mobilnih telefona do hibridnih električnih automobila. Potreban je samo 1 minut da bi se dopunilo 80% kapaciteta baterije, a još nekoliko minuta da se ona potpuno napuni. Predstavljena prototipska baterija, dimenzija 3,8x62x35 mm ima kapacitet od 600mAh, a nakon hiljadu uzastopnih pražnjenja i punjenja pri temperaturi od 25°C ona gubi 1%, a na 45°C samo 5% kapaciteta. Prilikom pražnjenja na temperaturi od -40°C isprazni se 80% celokupne energije, nasuprot 100% na 25°C.