Zvučnik Academy Serendipity proizvod je kompanije Chario, koristi jedinstveni patentirani Vertical Reversed niz drajvera, koji kombinuje drajvere sa različitim frekvencijskim opsezima, različitim nivoima snage i različitim kašnjenjem. Ovakav koncept generiše "preslušavanje" signala koji proširuje zvučnu sliku. Model Serendipity je deklarisan na 400 vati pri 4 oma i spakovan je u elegantno kućište koje se sastoji iz dva segmenta. Niži segment sadrži dva niskotonska drajvera od 320 milimetara, a gornja sekcija dva niskotonska drajvera prečnika 170 mm i 130 mm, kao i jedan 130 mm srednjotonac i 32 mm silverstone visokotonac. Četiri cilindrična oblika unutar kabineta napravljena su specijalno za dampiranje vibracija, disipacijom mehaničke energije u odvojene segmente. Model Chario Serendipity se prodaje po preporučenoj ceni od oko 25.400 evra za par.