Šolaja Audio na Hi-files sajmu

Domaći proizvođač Šolaja Audio predstaviće se posetiocima Hi-Files sajma sa single-ended pojačavačem snage 15 vati sa cevima 6C33C, uz pretpojačalo Grand Excellence. Amplifikacija će pokretati zvučnike Tight Sound Factory Speaker model B, koji su opremljeni aktivnom skretnicom i Ice Power pojačavačima za niskotonske jedinice, kao i pasivnom skretnicom za srednjetonske jedinice Fostex FF165 i visokotonske jedinice RAAL ribon 70-10.