Paško Berišaj, Stampa Cables

Istinite priče o kablovima

Proverite kako se dugogodišnje iskustvo na gigahercnim mrežama, gde kablovi čine bitnu razliku, primenjuje na signale visoke vernosti zvuka.

Ako ste redovan posetilac Hi-Files Showa, ime Stampa Cables neće vam biti nepoznato. A ako ste tokom sajmova provodili više vremena u entuzijastičkoj atmosferi izlagača na drugom spratu, sigurno ste imali prilike da upoznate i Paška Berišaja, sada već redovnog izlagača, ali i dugogodišnjeg gosta u Beogradu. Berišaj je već 30 godina inženjer u telekomunikacijama. Među prvima u regionu projektovao je i postavljao satelitske antene, kablovsku i internet strukturu, uključujući i ovdašnje provajdere. Prenos signala u gigahercnom opsegu i rešavanje problema u tom domenu predstavljali su veliki deo Berišajevog rada. Za kablove i njihove karakteristike posebno se zainteresovao prilikom projektovanja i izvođenja prve mobilne mreže u Sloveniji, kada su mu Nokijini inženjeri otkrili poteškoće da naprave prenos signala do mobilnih stanica bez smetnji. Tada je počeo da eksperimentiše s različitim presecima, materijalima i oklopima vodova. Tako je došao i do otkrića koja je počeo da primenjuje u hi-fiju.

Sa audio i strujnim kablovima prvi put ste nastupili upravo ovde, na Hi-Files Showu?
Tako je. Problematika prenosa signala kroz kablove moja je struka i primena tih iskustava na analogne i digitalne signale u audiju već dugo postoji kao ideja. Prvi kablovi koje sam napravio bili su bazirani na koaksijalnim vodovima za satelitske aplinkove. Već tada sam upotrebio srebro zbog dobro poznatog uticaja ovog materijala na kvalitet zvuka, u vidu provodnika okruglog preseka, od čistog srebra.

Pomenuli ste već dve bitne odlike provodnika: njegov presek i materijal od koga je napravljen. Pođimo redom: kakvu ulogu ima presek provodnika u kablu?
Kad kažem presek, ne mislim na površinu, već na geometriju. Kablovi koje sam pomenuo imali su okrugli presek, zbog čega nisu bili otporni na EMI i RF smetnje. Zbog toga sam počeo da eksperimentišem sa četvrtastim presecima, koji su poznati po svojoj otpornosti na smetnje, i to u različitim odnosima dimenzija, dok nismo došli do optimalnog preseka koji se u kablovima Stampa Cables kreće oko odnosa 1:10. Usvojeni naziv za ovu geometriju vodova je rectangular.

Da pređemo sada na materijale, pre svega na različite legure, među kojima su i neke nove koje nudi Stampa Cables.
Osnovni materijal provodnika Stampa Cables uvek je srebro, ali ne čisto jer je poznato da zvuk ima tendenciju da se “dere” zbog otvorenosti u gornjem opsegu. Zbog toga se srebro legira s drugim metalima, poput zlata, platine i paladijuma, najviše do 10 odsto. Tako se zvuk srebra dodatno oplemenjuje i unapređuje. Nabrojani metali su zapravo katalizatori zvuka, svaki sa svojim karakterističnim uticajem: paladijum daje drajv u celom opsegu i flow, koji srebru nedostaje u gornjem opsegu. S druge strane, platina daje mekoću u srednjem opsegu.

A zlato? Osim što je skupo, čisto zlato i nije baš idealan provodnik za tonski signal.
Zlato zvuku daje bukvalno sve: boju, pozornicu i eliminiše skin-efekat. Čisto zlato, međutim, usporava zvuk i čini ga labavim. Zato je zlato prisutno isključivo kao dodatak u legurama, i to do osam odsto, što je procenat do koga se došlo empirijski.

Kako stoje stvari sa spoljašnjom zaštitom provodnika?
Rektangularnim provodnicima nije potreban oklop kao zaštita. Mehanički tretman se sastoji u premazivanju površine provodnika organskim uljem, preko koga se zatim stavlja omotač od sirove svile, što je najbolji poznati dielektrik posle vazduha.

Na sajmu ste predstavili serije kablova Stampa Reference i Limited Edition Goldie. O kakvoj konstrukciji je reč u ovim serijama?
Liniju Reference čine kablovi s rektangularnim provodnicima odnosa preseka 1:10 od srebra legiranog s platinom i paladijumom i s konektorima Oyaide. Linija Limited Edition predstavlja nadgradnju linije Reference, gde se u svaki vod dodaje i provodnik od 24-karatnog zlata preseka pola kvadrata sa zadatkom da se eliminiše skin-efekat. Ovde važi pravilo da prisustvo čistog zlata ne trpi druge metale u kombinaciji provodnika, tako da su u kablovima Limited Edition Goldie vodovi od čistog srebra, bez platine i paladijuma.

Recite nam još i o ožičenju ručice na gramofonu Leko 4, koji prezentujete ove godine.
U gramofonskoj ručici je ožičenje devet puta 0,03 kvadrata u svakom vodu, individualno izolovanih nanobojom, što daje neuporedivo bolji zvuk od solid core provodnika.